Velkommen til NAFA

Nafa logo


Så er efterårsprogrammet klar

11. juli 2016: Aktivitetskalender

Medlemsbreve og -infoer.

1. juli 2016: NAFAs medlemsbreve udsendes udelukkende som elektronisk post.
Mødeprogram og evt. ændringer heribringes løbende på hjemmesiden www.nafa.dk,
men ønsker du program sendt til din egen ”e-postkasse” bedes du indberette din
e-postadresse til NAFAs kasserer på kasserer@nafa.dk med angivelse af navn og adresse.

Med venlig hilsen og på gensyn i NAFA.
Ove Kristensen, Sekretær i NAFAs bestyrelse.


Sommerferie fra maj til og med august