Tilmelding til aften på Urania Observatoriet

Der er problemer med afsendelse af mails fra siden i øjeblikket.
Send en mail til Holger Nielsen, hvis I ønsker at tilmelde jer til en aften.

Line

I vinterhalvåret (fra og med oktober til og med marts) er det muligt for grupper at tilmelde sig til en aften på Observatoriet. Prisen er 300 kr. Grundet pladsforholdene er deltagerantallet begrænset til 20 personer. Skoleklasser er velkomne fra 4. klasse og op. Tilmelding skal ske senest 14 dage før det ønskede tidspunkt.
Bemærk, at Observatoriet er lukket for forevisninger i ugen før påske og ugen mellem jul og nytår samt onsdag 2. januar 2019.

I tilfælde af klart vejr fremvises Månen og de store planeter (såfremt de er synlige ☺), flotte dobbeltstjerner, gaståger, stjernehobe. Der kan også blive tale om en rundvisning på stjernehimlen uden for Observatoriet. Hvis vejret er overskyet, fremvises kikkerten og gruppen præsenteres for en simulation af stjernehimlen med et avanceret program; der vises billeder af astronomiske objekter, og spørgsmål besvares efter bedste evne.

Gruppeforevisninger finder sted fra kl. 19:30 på udvalgte torsdage. Onsdage er der åbent hus, store grupper kan ikke modtages. Da NAFA har fået sit årlige tilskud fra Aalborg Kommune skåret ned, er vi ikke længere i stand til også at afholde forevisninger på tirsdage.
Vi kan desværre af hensyn til foreviserne ikke fravige denne ugedag og dette tidspunkt.

Tilmelding sker til bestyrelsesmedlem Holger Nielsen og udføres ved hjælp af nedenstående formular.

Efter tilmeldingen modtager gruppens kontaktperson et brev med en skriftlig bekræftelse samt anvisninger om betaling for besøget. Den anførte betalingsfrist bedes overholdt.


Kort over Aalborg 1 Aalborg Kort
Hvis I kommer på den nordjydske motorvej, så benyt frakørsel 26 og kør mod vest ad Th. Sauers Vej til Sohngårdsholmsvej. Her drejes mod nord til Borgmester Jørgensens Vej, hvor der står skilte med teksten "Urania observatoriet". Følg Borgmester Jørgensens Vej som vist. Ved og efter svinget er vejen desværre ikke længere asfalteret og kan være hullet. Fra parkeringspladsen ved klubhuset følges en sti til Observatoriet.

Tilmeldingsformular

Grupper fra offentlige institutioner, f.eks. skoler, der skal kunne modtage elektronisk faktura, skal udfylde begge nedenstående skemaer, herunder oplyse institutionens EAN.

Grupper af privatpersoner, som betaler ved hjælp af indbetalingskort eller bruger netbank, udfylder kun det nederste skema.

     Offentlig institution

     Privat gruppe

Udfyldes kun af institutioner med EAN-nummer:
Vælg fra nedenstående liste over tidligere besøgende institutioner eller udfyld manuelt!
Institution:   Vælg fra listen eller udfyld manuelt herunder!
  Udfyld! 13 cifre

Udfyldes af alle grupper:
  Udfyld! Vælg selv!

Ledige datoer

  Udfyld! 6 - 20!
Kontaktperson:
  Udfyld!
Kontakt:    Angiv e-mail og gerne telefonnummer!
  Udfyld!
  Udfyld!
Ønsket dato:  
1. valg:   Vælg fra listen!
2. valg:   Vælg fra listen!
3. valg:   Vælg fra listen!
Bemærkninger eller
særlige interesser:
  Udfyldes med bogstaver!

Der er problemer med afsendelse af mails fra siden i øjeblikket.
Send en mail til Holger Nielsen, hvis I ønsker at tilmelde jer til en aften.

   

Line

Top