Brugergruppe for computerstyrede kikkerter

Flere og flere firmaer - ikke kun Meade - laver nu computerstyrede kikkerter til amatørastronomer. Der er mange modeller på markedet, og de er ikke uoverkommeligt dyre.
De kan virkelig være til megen glæde for deres brugere, men de kan være lidt drilske at blive fortrolige med.
Før de begynder at lystre hand-controlleren, skal de opstilles korrekt og "indskydes", dvs. bringes til at vise, hvad man via hand-controlleren beder den om at finde og sigte imod.
Der medfølger i reglen en instruks, men den kan være dårligt formuleret, eller elendigt oversat. For mange vil det derfor være rart med en brugergruppe, hvor man kan hjælpe hinanden i gang.
Er man blevet fortrolig med det elementære, kan man gå videre med flere og flere af de mere komplicerede ting disse kikkerter også kan, f.eks. at overføre det kikkerten sigter mod, til en computer der kan stå inden døre.
I en sådan brugergruppe kan man også låne hinandens tilbehør og evt. bytte grej man ikke længere er interesseret i. Flere fordele kan tænkes.
De der har lyst til at være med til at starte en sådan brugergruppe, sender snarest en mail herom til mig, så vil der blive indkaldt til et indledende møde engang i marts eller april, hvor de fremmødte kan komme frem med, hvilke ønsker de måtte have for brugergruppens aktiviteter. Og så kan vi gå i gang!

Meade etx

Med astronomisk hilsen

Niels O. Fruensgaard

Line

Top

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!