NAFA logo

NAFAs første tid

NAFA Nyt_logo


----

Teksten på disse sider er stort set sammendrag fra Ole Fastrups "Urania"-bog.

HNFire tidlige medlemmer
Fire medlemmer fra den første tid: Ove Horn (med boremaskine), Peter Hanefeldt-Møller, Richard Pedersen og Peter Kindt. Foto udlånt af Ove Horn.

Kyril W. Fabrin Hans H. Christensen
Kyril W. Fabrin, der var primus motor i overdragelsen af Luplau-Janssens Urania-kikkert til Aalborg Kommune.
Hans H. Christensen, medlem af bestyrelsen siden NAFAs grundlæggelse i 1976 og formand 19dd-19dd.

Mogens Hansen Erik Mollerup
Mogens Hansen, foreningens første og mangeårige kasserer.
Erik Mollerup, en årrække redaktør af foreningens medlemsblad Pegasus. Stjernebilledet Pegasus har en fremtrædende plads i foreningens logo.

Astronomisk Selskab opfordrede i 1969 de enkelte amatørastronomer til at starte lokale klubber landet over. Siden Uraniaklubben var stoppet i slutningen af 1950'erne, havde de danske amatørastronomer jo ikke haft nogen fælles organisation.

I Nordjylland modtager Hans H. Christensen opfordringen og tager det første initiativ til oprettelsen af en amatørastronomisk forening. Med nordjysk sindighed er det dog først i 1972, at Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører rigtigt kommer igang. Hans H. Christensen fra Flauenskjold, mangeårig formand for NAFA fortæller:

»I 1969 forsøgte Astronomisk Selskab at få oprettet lokale amatørastronomiske afdelinger over hele landet. Jeg kontaktede bl.a. Mogens Hansen og Søren Pape Møller. Mogens Hansen havde som rejsende sælger mange kontakter, og ved et møde hos ham blev Erik Persson og Ole Bryneldsen præsenteret. Et par møder senere dukkede Erik Mollerup op. Han havde et distributionsfirma og dermed også mange kontakter. Det begyndte virkelig at ligne noget, og den 6. oktober 1976 havde NAFA stiftende generalforsamling. Erik Persson blev foreningens første formand, Mogens Hansen kasserer og protokolfører. Søren Pape Møller, Ole Bryneldsen og undertegnede Hans H. Christensen var de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Efter det første år havde NAFA kr. 2.060 - og 30 medlemmer.

I 1976 startede vi bladet Pegasus med Erik Mollerup som redaktør, og snart fik NAFA medlemmer fra praktisk taget hele landet. For eksempel kan nævnes Per Barner Darnell, København. Knud Strandbæk, Kolding. Viggo Pedersen, Haderslev. Louis Hjarvard, Fyn. Vi har dog ingen haft på Bornholm!

Vore foreningsmøder blev holdt så forskellige steder som Park Hotel, Provinsbankens mødelokaler og Vejgård Bibliotek. Efter nogle år, og nye foreningers opståen, dalede vort medlemstal fra lidt over tres til omkring 22 betalende, da vi var længst nede.

Et af vore medlemmer gik midt under et møde, da et andet medlem påstod at kunne se Hestehovedtågen i sin lille 50 mm kikkert. En så useriøs forening ville han ikke være medlem af.

Vor gode start blev ikke dårligere af et meget velbesøgt instrumentmøde i 1977 på Filstedvejens Skole, åbnet af viceborgmester Niels Åge Helenius, Aalborg. En af foredragsholderne var den siden så kendte astronom Richard West. Han havde allerede på dette tidspunkt givet navn til en komet.«


NAFAs første regnskab Medllemskort01
Medllemskort61
Årsregnskabet fra foreningens allerførste år.
I mange år bestod medlemskartoteket af papkort, hvor kontingentindbetalinger blev noteret. I dag bruges it.

Bestyrelser

Siden grundlæggelsen af NAFA har følgende personer siddet i forskellige bestyrelser:

 • Hans H. Christensen (1976 og frem, altså alle år!)
 • Erik Persson (1976 - 19dd)
 • Mogens Hansen (1976 - 19dd)
 • Søren Pape Møller (1976 - 19dd)
 • Ole Bryneldsen (1976 - 19dd)
 • Erik Mollerup (19dd - 19dd)
 • Kyril Fabrin (19dd - 19dd)
 • Preben Kjemtrup Sørensen (19dd - 19dd)
 • Lars Juel Mosbæk (19dd - 19dd)
 • Hans Leth-Sørensen (19dd - 19dd)
 • Ole Fastrup (19dd og frem)
 • Ole Stanhardt (?) (19dd - 19dd)
 • Torben Christensen (19dd - 19dd)
 • Emil Vaarst (19dd - 19dd)
 • Jens Harbo (19dd - 19dd)
 • Svend Hansen (19dd og frem)
 • Ib Lies Nielsen (19dd og frem)
 • Jørgen Christensen (19dd - 19dd)
 • Holger Nielsen (19dd og frem)
 • Per Rieffestahl (19dd - )
 • Ove Kristensen (19dd og frem)
 • Mogens Meyer (19dd og frem)
NAFAs bestyrelser
År Medlemmer (listen er ufuldstændig)!
1988 Mogens Hansen (kasserer), Erik Persson, Kyril W. Fabrin, Harald Aaen
1989 Preben Sørensen (formand), Mogens Hansen, Hans H. Christensen, Ole Fastrup, Erik Persson
1990 Ole Fastrup (formand), Mogens Hansen (kasserer)
1991 Preben Sørensen (formand), Hans H. Christensen, Ole Fastrup, Emil Vaarst. Lars Juel Mosbæk, Erik Mollerup (suppleanter).
1992 Preben Sørensen (formand), Lars Juel Mosbæk, Hans H. Christensen, Erik Mollerup, Mogens Hansen (kasserer). Frede Sørensen (revisor)
1993 Preben Sørensen (formand), Lars Juel Mosbæk, Mogens Hansen, Hans H. Christensen, Ole Fastrup, Erik Mollerup, Emil Vaarst. Ole S. Pederesen, Hans Leth-Sørensen (suppleanter). Ann-Mari Vimmerslev (revisor). Jette Bang (revisorsuppleant
1994 Hans Leth-Sørensen (formand), Lars Juel Mosbæk (kasserer), Ole S. Pederesen, Torben Christensen (suppleant), Ann-Mari Stanhardt (revisor)
1995 Lars Juel Mosbæk (formand), Jens Harbo (kasserer), Hans Leth-Sørensen (sekretær)
1996  
1997  
1998 Hans Leth-Sørensen (formand)
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Per Rieffestahl.
2005 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Per Rieffestahl.
2006 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Per Rieffestahl.
2007 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Per Rieffestahl.
2008 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Per Rieffestahl.
2009 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Jørgen Chistensen.
2010 Ole Fastrup (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen, Jørgen Christensen.
2011 Jørgen Christensen (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen.
2012 Jørgen Christensen (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen.
2013 Jørgen Christensen (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ib Lies Nielsen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen.
2014 Jørgen Christensen (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ove Kristensen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen.
2015 Jørgen Christensen (formand), Svend F. Hansen (kasserer), Ove Kristensen (sekretær), Hans H. Christensen, Torben Christensen, Holger Nielsen.
2016 Torben Christensen (formand), Svend Petersen (kasserer), Ove Kristensen (sekretær), Hans H. Christensen, Holger Nielsen, Mogens Meyer.
2017 Torben Christensen (formand), Svend Petersen (kasserer), Ove Kristensen (sekretær), Hans H. Christensen, Holger Nielsen, Mogens Meyer.
2018 Torben Christensen (formand), Svend Petersen (kasserer), Ove Kristensen (sekretær), Hans H. Christensen, Holger Nielsen, Mogens Meyer.

Retur!

----

Valid XHTML 1.0 Transitional

Opdateret 2018-02-22