Reparation af Urania observatoriet

En opsummering af sagsforløbet

I foråret 2008 havde vi årligt eftersyn af Observatoriets bevægelige dele. Der blev udskiftet bærehjul på kuplen. Regningen betaltes af Aalborg Kommune.

Håndværkeren gjorde os opmærksom på, at spindlerne til hæve-sænkegulvet var slidt mere, end fabrikantens specifikationer tillod.

Vi indhentede tilbud fra to firmaer. Reparationen var dyr, og Aalborg Kommune havde ikke flere penge til Urania Observatoriet i 2008 efter ovennævnte udgift.

Den 24. september 2008 havde vi møde med rådmand Henrik Thomsen, som fastholdt afvisningen af vores forslag, som var, at Aalborg Kommune betalte udgiften.

Vi fastholdt - og fastholder -, at Urania Observatoriet var - og er - Aalborg Kommunes, og at NAFA står for forevisninger og hjælper med alt det praktiske, vi kan.

Aalborg Kommune forlangte, at vi betalte hele reparationen og afdrog det over fem år - foruden en reduktion af vores årlige tilskud.

Vi sendte et brev til kulturudvalget, hvori vi fremførte vores synspunkter.

Der er også artikler i Aalborg Stiftstidende, som kan læses andetsteds på hjemmesiden.

En af de løsninger vi arbejdede med var at bruge de dygtige folk, vi har i NAFA til selv at udføre arbejdet. Vi kontaktede Arbejdstilsynet for at høre om det var OK, at vi selv udførte arbejdet, og om der var andet, vi skulle være opmærksomme på.

AT mødte os den 5. 12. 2008 med to meget fornuftige folk, som gjorde opmærksom på manglende afskærmning af bevægelige maskindele, men ellers gav de grønt lys for, at vi selv udførte arbejdet.

Vi valgte dog at overlade opgaven til et firma.

Observatoriet har i mellemtiden været lukket, men nu er håndværkerne gået i gang.

Ved adskillelsen har det vist sig pr. 30. 9. 2009, at især snekkemøtrikken i gearet i alle tre drev er slidt.

Reparationen er omfattende:

De bærende spindler og dertil hørende bæringer og gear udskiftes.
Der laves afskærmning af bevægelige maskindele.
Problemer med den nederste luge bliver ordnet.
Omprogrammering af PLC-styring.
Diverse smøring og eftersyn.

Der er en del artikler om Observatoriet og NAFA/Urania på Nordjyskes hjemmeside søg på Urania. Der kan blandt andet læses et par artikler om NAFA's tvist med Aalborg kommune. Stjernekiggere må selv betale og Astronomer rystede over mangel på forståelse

1. del af arbejdet er afskærmning af bevægelige maskindele

Reparation 2009
Afskærmning af bevægelige maskindele
Reparation 2009
Den stolte håndværker, Kurt, fra Thomsens Maskinfabrik, Aalborg
Reparation 2009 Reparation 2009
Kurt angriber Jomfruen...

2. del af arbejdet, 1. oktober

Reparation 2009
Så er det alvor spindelen er kort i bund
Reparation 2009
Så blev den lagt ned.
Reparation 2009
Svend Petersen overvåger, at alt går rigtigt til!.
Reparation 2009
De tre slidte dele
Reparation 2009
Reparation 2009
Reparation 2009
Reparation 2009
Et af Arbejdstilsynets påbud er herved efterkommet.
Reparation 2009
Jamen, så lang er den altså!
Reparation 2009
Kan I så se, der er noget galt, tænker Ole Fastrup.
Reparation 2009
Noget for fedterøve.
Reparation 2009
Jens fra VA-teknik arbejder med motoren til den nederste luge
Reparation 2009
Vagn Andersen fra VA-teknik fremviser den nye styresystem til motorerne til den nederste luge

3. del af arbejdet, 21. oktober

Reparation 2009
En boremaskine og et specialværktøj går arbejdet meget nemmere
Reparation 2009
Endnu et påbud er hermed efterkommet
Reparation 2009
En mand - to kikkerter og tre motorer - og en tvilling
Reparation 2009
Ja, sådan ser der ud under gulvet
Reparation 2009
Og her sker noget, som få fatter, programmering af PLC-styring

Sidste del af arbejdet

Der blev båret 2400 kg ind på hæve-sænkegulvet, for at teste stabilitet og styrke.

Reparation 2009
1500 kg syner ikke af meget.
Reparation 2009
Arbejdstilsynet overvåger, at det går ordentligt til. Bemærk glorien.
Reparation 2009
Hans E. Jørgensen. Et kort hvil!
Reparation 2009
Hans tjekker at det virker.
Reparation 2009
Hø, skulle det være noget.
Reparation 2009
Fandens. der mangler stadig nogle!
Reparation 2009
Så er der kun 40 igen
Reparation 2009
Ud med lodder.
Reparation 2009
Vagn Andersen fra VA Teknik kan skam også.

Top

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!