Urania Malerierne

Line

Jorden, Tøffeldyrenes hjem i universet
Og den lille prins kom forbi
Bjørnedyret Babulubus i rummet.

Sommeren 2007 blev jeg kontaktet af Flemming Christensen fra Sawo Fonden. Han bad mig besøge Suldrup Skole og se deres nye tilbygning.

Sawo Fonden havde foræret Karensmindeskolen i Støvring samt Sønderup Skole hver et af De Afrikanske Malerier, jeg havde malet i Aalborg Zoo over sommeren 2006. Suldrup Skole ville også gerne have et maleri, og vi blev enige om det optimale, et stort maleri på 2 x 5 m, og Flemming Christensen gav grønt lys til projektet.

Nu begyndte jeg at søge min inspiration og som oftest bevægede jeg mig i dialog med naturvidenskaben. I Aalborg findes Danmarks største offentligt tilgængelige kikkert i det aldeles enestående observatorium Urania.

Urania, videnskabens muse.

Selve observatoriet og inspirerende samtaler med Ole Fastrup blev grundstenene i min astronomiske rejse. Tyge Brahe Planetariet, samtaler med Susanne Armand, observatoriet i Rundetårn, Montebello Observatoriet i Helsingør, Tyge Brahe museet på Hven og filmen "Den kosmiske rejse" satte nye tanker i gang.

Jeg var nu også blevet fascineret af den mikroskopiske verden - de aller første dyr på jorden, tøffeldyrene, som vi alle oprinder fra. Fra tøffeldyrene bevægede jeg mig til bjørnedyret. Dette mikroskopiske dyr, der netop havde været på rumrejse i et russisk rumskib, udsat for kosmisk stråling og overlevet. Professor Reinhardt Møbjerg Kristensen fra Zoologisk Museum i København kunne indvie mig i dette fascinerende dyr, der både kan overleve at blive udtørret, tåle radioaktiv bestråling, vakuum og organiske opløsningsmidler som æter. Desuden kan man varme dyrene op til 100 grader eller nedsænke dem i minus 272 grader flydende helium!

Alt imens jeg søgte viden til mine malerier genlæste jeg Antoine de Saint-Exupérys "Den lille prins". Denne pragtfulde bog, som kan læses igen og igen gav mine tøffeldyr og bjørnedyr det rette perspektiv i universet. Rosen og slangen fra bogen har sneget sig ind i malerierne som en lille reminder om menneskets sårbarhed og ikke mindst samhørighed.

Der kan selvfølgelig også drages andre fortællinger ud af netop disse symboler, og det vil jeg lade den enkelte beskuer fabulere om.

Jeg hylder det store såvel som det små, hvor mennesket søger viden og blot er en del af det store samspil i universet.

Jeg ønsker at eleverne og medarbejderne på Suldrup Skole vil kunne finde inspiration til mange nye tanker gennem mine malerier.

Maria Dubin, d. 16. marts 2008.
www.mariadubin.com

"Man skal hylde det ukendte som en kærkommen gæst", Tyge Brahe.

Line

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!