NAFAs Dobbeltstjerneprojekt

Af Morten Bech Kristensen & Ole Fastrup.


Urania Observatoriet er i besiddelse af en række historiske glaspladeoptagelser af 48 forskellige dobbeltstjerner og over 1000 målinger af dobbeltstjerner. Disse er hhv. 50 år og 100 år gamle. Glaspladeoptagelserne er lavet af Niels Palle Wieth-Knudsen og Carl Emil Luplau Janssen med Merz 6 " refraktoren, som er en integreret del af Urania Kikkerten.

Målingerne er udført af Hans Emil Lau med mikrometer på 10" Urania kikkerten. Disse målinger er håndskrevne positionsmålinger, hvor NAFA er i besiddelse af Laus originalmanuskript. Mikrometeret er i dag en del af Urania Observatoriets instrumentarium.

H.E. Lau er mest kendt for oplæring af og teoretisk diskussion med den senere så berømte astronomiprofessor Ejnar Hertzsprung.

(For sammenhængen mellem Hertzsprung og Urania, se Urania refraktoren side 11-12 og side 27, og se http://www.udstillinger.dnlb.dk/astroweb/Astronomer/Hertzsprung.html)

I 1965 skrev Ejnar Hertzsprung til Charles Worley, som var ansvarlig for vedligehold af "The Washington Double Stars Catalog":

" If we look back for a century or more and ask: What do we today appreciate mostly of the observations made then? The general answer will be: observations bound to time. They can, if missed, never be recovered. Of these observations measures of double stars contribute a major part. --- Ejnar Hertzsprung to Charles Worley, April 2, 1965"*

Vi mærkede historiens vingesus, da vi stod med det føromtalte arkivmateriale i hænderne! Når vi tænker på det udstyr, vi har ansvar for - men også til vor disposition - bobler ideer om projekter og opgaver op !

Observation og måling af dobbeltstjerner er ved at få en renæssance for amatørastronomer, hvilket bl.a. ses i udgivelsen af bogen "Observing and Measuring Visual Double Stars".

Glaspladerne fra Niels Palle Wieth-Knudsen og Carl Luplau Janssen er tilsyneladende ikke udmålt. Der er her flere interessante opgaver.

Om målingerne lavet af H.E. Lau ved vi ikke ret meget endnu. Her ses et eksempel på en side fra notesbogen : http://home20.inet.tele.dk/volsted/db/HELauside.doc **

Vi ønsker hjælp til opgaver, som rummer historie, beregninger, observation, CCD-optagelser og præcist håndværk:

" Viderebringelse af praktisk og teoretisk viden om, hvordan vi bruger det fine instrumentarium Urania Observatoriet i Aalborg er i besiddelse af.

" Konservering og registrering af glaspladenegativer.

" Arbejde med det gamle udmålingsapparat og mikrometeret.

" CCD-optagelser af dobbeltstjerner.

" Istandsættelse og vedligeholdelse af Urania Observatoriets historiske udmålingsapparat og mikrometer.

" Omsætning af målinger til konkrete data, faglig/teoretisk ekspertise.

" Opfølgning på historiske fakta. Dette kan dreje sig om beskrivelser af apparaterne, deres oprindelse og brug samt måleteknikkerne. Der er adskillige uafklarede spørgsmål omkring Urania Kikkerten, som er et studium i sig selv!

NAFA har lavet en mailingliste til dette. Hvis du er interesseret, så tilmeld dig til mailinglisten:

pegasus-subscribe@nafa.dk

Venlig hilsen Morten Bech Kristensen & Ole Fastrup


Jeg har i relation til NAFAs Dobbeltstjerneprojekt arbejdet lidt med nogle optagelser af en dobbeltstjerne. Optagelserne er lavet den første aften, hvor vi prøvede NAFAs nye CCD kamera af på den gamle 6" f/20 Merz refraktor, så det var en slags first-light. Dels ville vi prøve udstyret af, dels prøve en optage- og PA-udmålingsmetode af, som jeg i hvert fald ikke tidligere har set beskrevet andre steder. Desværre var optagelserne ikke så egnet til at prøve metoden af, men mere om metoden senere.

www.mbkastro.dk/Merz/optagelser20070427nafa6merz.xls

Morten Bech Kristensen

*U.S. Naval Observatory (Astrometry Department, se http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html) administrerer "The Washington Double Stars Catalog" (WDS).

^ TOP

Line

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!